Endret: 10 des 2018     Opprettet: 28 nov 2018

Varme i leiligheten

Hvem kontakter du om det ikke er tilstrekkelig varme i radiatorene og innstilling av radiatorene

Hvis det er kaldt (mindre enn ca 22 grader over tid) i rommene ved maksimal gjennomstrømning er det noe som er feil.

Hva og hvor feilen er kan bare vites etter at en fagperson har undersøkt anlegget.

  • Det er beboer/seksjonseier som selv har ansvaret for å beskrive feilen så godt det lar seg gjøre og melde den til InAttika.
  • AF skal straks sørge for at egnet reparatør tar kontakt med beboeren og avtaler befaring. Reparasjoner vil normalt skje på dagtid på hverdager.
  • Ettersom anlegget er nytt må det forventes at det skal fungere på alle nivåer, og at reparasjoner/justeringer er garantiarbeider.
  • Når garantitiden er over/det er feil som ikke omfattes av den, har seksjonseieren det økonomiske ansvaret for feil inne i seksjonen fra nærmeste forgrening utenfor seksjonen. Styret har ansvaret for at varmtvann leveres frem til forgreningspunktet.

Styret har ikke plikt til å formidle klager eller følge dem opp overfor AF. Men vi vil følge med på det som skjer, ikke minst for å hindre at feil sprer seg.

Tips: Les alt som står om boligen din i permen du fikk fra selger og FDV-dokumentene i InAttika.

Se også dokumentet som beskriver innstilling av radiatorene. Informasjonen i dokumentet er bekreftet fra leverandør og er noe endret i forhold til opprinnelig FDV-dokumentasjon som den enkelte seksjonseier har i Inattika vedr lufting av radiatorene.