Endret: 16 mai 2019     Opprettet: 29 apr 2019

Styrets hjørne

Saker fra styret i sameiet

16. mai 2019

Informasjon om oppfølging og tidshorisont for feil og mangler som er meldt fra Lucien Walschaerts (AF) i dag:

 • Stor vannlekkasje i kjelleren under rampen. Årsaken er etter all sannsynlighet funnet. Et sluk på fellesterrassen på C-blokken var ikke tilknyttet noe avløp, og vannet fant sine egne veier derfra og ned. Det er nå kjerneboret slik at tilkobling til nedløp er gjort. Andre tegn på dette er vanninnsig i korridoren nedenunder og ødelagte himlingsplater. Vi må alle være årvåkne og rapportere senskader til styret. Se etter steder med misfarging, der maling bobler eller at plater fortykker seg
 • Vanninntrengning i trapperom i oppgangene (A2, B1, C1, D1) 29 skal stoppes. Det blir injisert en egnet tetningsmasse. Arbeidet utføres av et ekspertfirma. Dato er ikke fastsatt
 • Lyd fra ventillasjon på taket, som naboer i Kvartal 33 opplever som sjenerende, er rapportert til Bjerke ventilasjon. Dato for inspeksjon er ikke fastsatt
 • Uferdige beslagsløsninger på topp-baldakiner, som er observert fra Kvartal 33, samt smuss i renner og manglende slukrister skal rettes. Siden denne observasjonen er gjort er det kommet melding om at dette er en gjennomgående feil i blokkene. Feilen er meldt til AF som tar tak straks de får ordnet med lang nok lift
 • Det gjenstår forsterkning av inngangspartiet i to oppganger. Vil bli gjort omgående.

 

14. mai 2019

Utbedring av fellesterrasser og beplantning:

 • Gjenstående arbeider starter opp ganske umiddelbart etter 17.mai
 • Det ble vurdert å være bedre slik, da arbeidene ikke kunne utføres i sin helhet før denne dagen
 • Plantekassene er ca 2/3 ferdige. Plantene er fjernet fra en plantekasse på hver terrasse for å gjøre de resterende ferdig
 • På grunn av reklamasjonsarbeidene har AF fortsatt ansvar for beplantningen hos oss
 • Det vil bli ferdigbefaring straks arbeidene er fullført, både snekker-delen og gartner-delen.

Vi har en gartneravtale med TOMA. Den vil tre i kraft når ferdigbefaringen er gjort. Det skjer sannsynligvis i midten/slutten av juni.

Ny melding kommer når vi vet mer.

 

29. april 2019

Årsmøtet for 2019 ble avholdt 24. april og det ble enighet om at styret skal orientere om saker via hjemmesiden vår.

Følgende blir iverksatt etter beslutning på årsmøtet:

 • montere foliering på alle vinduene i sykkelboder og Miljørom
 • bytte det ødelagte skiltet i nedkjøringen til garasjen
 • henge opp høydemarkør i nedkjøringen til garasjen
 • montere etasjenummer som er synlig fra trappen i oppgangene, unntatt i første- og kjelleretasje
 • følge opp terrassereparasjoner og lekasjeproblemer med AF
 • montere ytterligere fuglepinner på takterassen i B-blokken

Feil og mangler i fellesarealene må meldes til styret på engebretspromenade@styrerommet.net. Styret vil registrere saken i Inattika.

Styret iverksatte en dør-til-dør-aksjon om forhold som varme og ventilasjon i fjor, for å avdekke om det var systematiske feil i kvartalet og dermed styrets ansvar å fronte mot AF. Vi fant ingen slik sammenheng. For å få rettet problemer som gjenstår, i enkelte seksjoner, må seksjonseier melde dette til AF i InAttika. Dette er et forhold mellom den enkelte seksjonseier og AF.

Kabelføringene til elbilladere i garasjen monteres i nødvendig høyde over gulv; 2.15m, selv om det ikke ser slik ut.

Arbeidene med å stive av inngangspartiene har begynt. Bildet nedenfor er fra Gjerdumsgata 25.