Endret: 18 des 2019     Opprettet: 29 apr 2019

Styrets hjørne

Saker fra styret i sameiet

12. desember 2019

Styret har vedtatt endringer i Husordenreglene ift plikten den enkelte seksjonseier og beboer har ift kontroll av brannpanel i egen oppgang. Se endring i § 9 Brannforebyggende sikkerhet.

14. oktober 2019

Regjøring er økt til 2 ganger i uken i perioden 1. oktober - 20. mai, hvor det dag 2 vil bli vasket fra garasjen og opp til 2. etasje. I tillegg er det lagt ut ekstra matte i gangene fra garasjen.

Se forøvrig beskrivelse av rengjøring her.

25. september 2019

Informasjon om arbeiet som skal utføres i Storgata finnes på https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv120storgata

Masse skal byttes ut og gaten skal bli universelt utformet.

Arbeidet medfører at Storgata stenges etter planen fra 2020 til 2022.

16. september 2019

Informasjon om bruk av brannpanel.

Engebrets Promenade har felles brannvarsling for alle beboere og næringsdrivende.

Samtlige tillates å bruke brannpanelet og må sette seg inn i hvordan det brukes, og når det kan brukes.

 • Hvordan: Se oppslag ved siden av panelet eller i Veiledningen til varslingspanelet
 • Når: Når du VET at det ikke er brann. Alarmen er enten utløst hos deg, eller du har lest på panelet hvor det er utløst og sjekket.

Klipp fra vekters rapport fra siste utrykning:

"OBS!! Beboere trykker på tilbakestilling på brannpanelene fordi alarmen står og går. Dette medfører at panelene skrur seg av og på slik at når vekter ankommer dukker ikke sonevarsling umiddelbart opp. Dette gjør at vekter og evt brannvesen bruker lenger tid på å se utløst sone, og kan være direkte farlig dersom det skulle være reell brann eller lignende."

11. september 2019

AF er nå i ferd med å montere beslag over de øvre baldakinene, renske rennene der, ordne med tetting og avløp med mer.

Det blir brukt lift, og det vil ta en ukes tid.

28. august 2019

Informasjon vedr diverse saker fra styret.

29. juni 2019

Ny runde med alarmer?

Vi som flyttet inn før kvartalet var helt ferdig husker en veldig plagsom periode da alarmene stadig kom på. Det gikk på humøret løs – minst!

Nå blir de siste av næringslokalene tatt i bruk, og alarmene uler på nytt.

Styret gjør følgende tiltak:

 • Hvert næringslokale utnevner en kontaktperson som kan tilkalles når som helst på døgnet ved alarm i egen seksjon.
 • Hvert næringslokale leverer nøkkel til NOKAS, som da kan konstatere falsk alarm, eller tilkalle NRBR.
 • NOKAS instrueres i å informere fremmøtte beboere hva som skjer og når faren er over.

I natt var det i Thai Smile det var falsk alarm. De visste ikke at når den tekniske alarmen går for en detektor, er det ofte for å varsle at partikkelmengden i føleren nærmer seg nivået som utløser brannalarm. Da må den føleren byttes. Da er det på tide å bestille Sæther Elektriske, slik at føleren kan skiftes.

Vi får ta gårsdagens nattlige hendelse som en brannøvelse.

Evaluering:

 • NOKAS kom altfor sent. En halv time er for mye.
 • Svært mange kom raskt ned på gateplan. Bra!
 • Så vidt vi vet var det ingen som brukte heisen mens alarmene pågikk. Bra!
 • Om det var mange som gikk ut på balkongene sine er uvisst.
 • Det tok for lang tid å finne ut hvor alarmen ble utløst, blant annet fordi gateadressen på varselskjermen var gal.

Dette skal rettes, slik at Thai Smile vises med Storgata 42 og Burgerbaren med Storgata 44.

Takk for innsatsen og tålmodigheten, folkens!

2. juni 2019

DormaKaba var hos oss 31. mai og skiftet låser:

 • Ytterdøren i Gjerdumsgt. 31.
 • Døren til bodområdet i annen etasje i Nannestadgt. 2C som er nærmest 2A.

16. mai 2019

Informasjon om oppfølging og tidshorisont for feil og mangler som er meldt fra Lucien Walschaerts (AF) i dag:

 • Stor vannlekkasje i kjelleren under rampen. Årsaken er etter all sannsynlighet funnet. Et sluk på fellesterrassen på C-blokken var ikke tilknyttet noe avløp, og vannet fant sine egne veier derfra og ned. Det er nå kjerneboret slik at tilkobling til nedløp er gjort. Andre tegn på dette er vanninnsig i korridoren nedenunder og ødelagte himlingsplater. Vi må alle være årvåkne og rapportere senskader til styret. Se etter steder med misfarging, der maling bobler eller at plater fortykker seg
 • Vanninntrengning i trapperom i oppgangene (A2, B1, C1, D1) 29 skal stoppes. Det blir injisert en egnet tetningsmasse. Arbeidet utføres av et ekspertfirma. Dato er ikke fastsatt
 • Lyd fra ventillasjon på taket, som naboer i Kvartal 33 opplever som sjenerende, er rapportert til Bjerke ventilasjon. Dato for inspeksjon er ikke fastsatt
 • Uferdige beslagsløsninger på topp-baldakiner, som er observert fra Kvartal 33, samt smuss i renner og manglende slukrister skal rettes. Siden denne observasjonen er gjort er det kommet melding om at dette er en gjennomgående feil i blokkene. Feilen er meldt til AF som tar tak straks de får ordnet med lang nok lift
 • Det gjenstår forsterkning av inngangspartiet i to oppganger. Vil bli gjort omgående.

 

14. mai 2019

Utbedring av fellesterrasser og beplantning:

 • Gjenstående arbeider starter opp ganske umiddelbart etter 17.mai
 • Det ble vurdert å være bedre slik, da arbeidene ikke kunne utføres i sin helhet før denne dagen
 • Plantekassene er ca 2/3 ferdige. Plantene er fjernet fra en plantekasse på hver terrasse for å gjøre de resterende ferdig
 • På grunn av reklamasjonsarbeidene har AF fortsatt ansvar for beplantningen hos oss
 • Det vil bli ferdigbefaring straks arbeidene er fullført, både snekker-delen og gartner-delen.

Vi har en gartneravtale med TOMA. Den vil tre i kraft når ferdigbefaringen er gjort. Det skjer sannsynligvis i midten/slutten av juni.

Ny melding kommer når vi vet mer.

 

29. april 2019

Årsmøtet for 2019 ble avholdt 24. april og det ble enighet om at styret skal orientere om saker via hjemmesiden vår.

Følgende blir iverksatt etter beslutning på årsmøtet:

 • montere foliering på alle vinduene i sykkelboder og Miljørom
 • bytte det ødelagte skiltet i nedkjøringen til garasjen
 • henge opp høydemarkør i nedkjøringen til garasjen
 • montere etasjenummer som er synlig fra trappen i oppgangene, unntatt i første- og kjelleretasje
 • følge opp terrassereparasjoner og lekasjeproblemer med AF
 • montere ytterligere fuglepinner på takterassen i B-blokken

Feil og mangler i fellesarealene må meldes til styret på engebretspromenade@styrerommet.net. Styret vil registrere saken i Inattika.

Styret iverksatte en dør-til-dør-aksjon om forhold som varme og ventilasjon i fjor, for å avdekke om det var systematiske feil i kvartalet og dermed styrets ansvar å fronte mot AF. Vi fant ingen slik sammenheng. For å få rettet problemer som gjenstår, i enkelte seksjoner, må seksjonseier melde dette til AF i InAttika. Dette er et forhold mellom den enkelte seksjonseier og AF.

Kabelføringene til elbilladere i garasjen monteres i nødvendig høyde over gulv; 2.15m, selv om det ikke ser slik ut.

Arbeidene med å stive av inngangspartiene har begynt. Bildet nedenfor er fra Gjerdumsgata 25.