18 nov 2019

Røyktest i Gjerdrumsgata 25

Test av avtrekk fra restauranten Feniqia tirsdag 19. november 2019

Testen gjennomføres for å kontrollere avtrekket fra restauranten. Det kan forekomme røyk i oppgangen og over taket i Gjerdrumsgata 25.

Røyken er ufarlig, men det kan være at brannalarmen blir utløst.

Testen gjennomføres fra kl 13 tirsdag 19. november 2019.