Endret: 4 nov 2018     Opprettet: 3 nov 2018

Varme i radiatorer

Hvem har ansvaret for hva?

Høsten har kommet og det er igjen behov for å varme opp seksjonene. Styret er orientert om at det er problemer med oppvarmingen i enkelte seksjoner og vil presisere hvem som har ansvaret for hva.

Ansvaret for vedlikehold er fastsatt slik i vedtektene i sameiet:

§ 4 Innvendig vedlikehold,

  • 2. ledd fastsetter at; "Indre vedlikehold påhviler fullt ut og for egen regning den enkelte seksjonseier."
  • 4. ledd fastsetter at; "Vedlikeholdsansvaret for vann- og avløpsledninger, radiatorer og gulvvarme på bad med tilhørende vannrør regnes som innvendig vedlikehold fra og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og for elektriske ledninger regnes fra og med seksjonens sikringsboks." og påhviler den enkelte seksjonseier

Det vil si at styret har ansvaret for at det leveres fyringsvann i stigerørene som går opp i hver inngang.

Den enkelte seksjonseier har ansvaret fra forgreningspunktet i stigerørene og inn i egen seksjon.

Styret har fått bekreftet at det leveres fyringsvann i stigerørene i alle oppgangene i alle etasjene.

Eventuelle feil på rør fra forgreningspunkt og radiatorer i seksjonen er den enkelte sekjonseiers ansvar og må meldes i InAttika slik at AF håndterer dette. Om seksjonseier bestiller rørlegger for å rette på rør og radiatorer i egen seksjon må seksjonseier selv betale for dette.