19 okt 2018

Vannmåler i seksjonen

Avlesing og kontroll av vannmålere

Vannmålerene for kaldt- og varmtvann finnes i eget skap inne i seksjonen. I skapet er det montert en måler som automatisk leses av Techem som sameiet har avtale med. Techem avregner forbruk oppvarming, varmt- og kaldtvann. Ved å logge på beboerportalen kan du enkelt se forbruket i egen seksjon.

Bruksanvisning finner du her Beboeportal - Brukermanual.

Ved spørsmål vedr måling og avregning kan Techem kontaktes på:22 02 14 59 (mellom kl. 09.00-14.00) / kundeservice@techem.no.