Endret: 4 nov 2018     Opprettet: 31 okt 2018

Utleie av parkeringsplass i sameiet

Hvem kan parkeringsplassen leies ut til?

Iht § 25., 2. ledd i vedtektene i Engebrets promenade kan parkeringsplass kun selges eller overføres til andre seksjonseiere.