4 nov 2018

Renhold av fellesområder

Her er informasjon rundt renholdet i sameiet Engebrets Promenade

Renhold av fellesområder utføres av selskapet TOMA. Under er en oversikt på hva som rengjøres samt hyppighet:

Ukentlig renhold – (1 gang per uke)

 • Mopping
 • Mopping av trapper med reposer
 • Mopping av korridorer
 • Mopping av gulv
 • Mopping av gulv i bøttekott
 • Avtørring av håndløper i trapp
 • Avtørring av inngangsparti
 • Renhold av heis(er)

Månedlig renhold - (1 gang pr. måned)

 • Avtørring av rekkverk
 • Avtørring av dørblad med karm
 • Avtørring av inventar m.v.
 • Flekkfjerning på vegg og dørblad

Periodisk renhold (1 gang pr. år)

 • Flekkfjerning av opptrinn i trapp
 • Puss av heis(er)
 • Rengjøring av rekkverk i trappegang
 • Utvendig vindusvask i fellesområder
 • Innvendig vindusvask i fellesområder
 • Oppskuring/rensing av fliser/stein
 • Oppskuring/rensing av gulvbelegg samt polishbehandling