18 okt 2018

Husnøkkel

Bestille ekstra nøkkel

Ny husnøkkel bestilles slik:

Send e-post til jan@infosec.no med kopi til engebretspromenade@styrerommet.net med følgende innhold:

  • Antall nøkler som bestilles
  • Nøkkelnummer som står på nøkkelen: MU 10873 xxx (xxx = 3 siffer)
  • Navn og adresse som nøkkel og faktura skal sendes til

Nøkler bestilles deretter av styret og kommer som rekommendert post.