18 okt 2018

Forsikring

Kontaktopplysninger forsikring

Sameiet har inngått forsikringsavtale for byggningene med If. All kontakt med forsikringsselskapet går gjennom Obos.

I tilfelle skade skal seksjonseier eller styret melde skade til forsikring@obos.no (med kopi til engebretspromenade@styrerommet.net).

Avtalenummer med If, som skal oppgis ved henvendelser, er SP1570170.1.1.

Vær klar over at alle skader på innbo i seksjonen dekkes av din egen innboforsikring og ikke av byggforsikringen.