Endret: 27 mar 2020     Opprettet: 19 feb 2019

Bestilling av Elbillader

Styret i Engebrets Promenade har inngått avtale med Smartly AS

Det er inngått avtale med Smartly AS for levering, installasjon og drift av elbil ladere. Bestilling og informasjn om priser finner du her.

Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med utfylling av skjemaet eller montering av lader kan du kontakte:

Henrik Løvås, mobil 93 20 11 00, e-mail henrik.lovas@smartly.no

Grete Halvorsen, mobil 93 04 63 09, e-mail grete.halvorsen@smartly.no

For mer informasjon om ladeløsningen og Smartly finner du her.