Endret: 18 feb 2019     Opprettet: 12 feb 2019

Økning i felleskostnadene

Nye satser fra mars 2019

Styret har utarbeidet og besluttet budsjett for 2019 som gir en økning i felleskostandene på ca 0,8 %. Endringen er en konsekvens av økning i driftskostnadene for sameiet.

Endringen i felleskostnadene gjelder fra og med mars 2019.