7 feb 2019

Etablering av Elbillading i garasjen

Styret har gleden av å informere om at vi omsider kan gi et ladetilbud for EL-biler til eiere av p-plass i garasjen.

Styrets ambisjon er at i løpet av utgangen av mars vil selskapet Smartly ha etablert både infrastruktur og montert ladere til de som velger å benytte seg av tilbudet som straks vil bli distribuert til alle.

Frist for bestilling av lader er 5. mars 2019. Merk at det også vil være mulig å kjøpe ladere ved et senere tidspunkt hvis man ikke ønsker å melde seg på nå, men da er det ikke sikkert Smartly kan garantere prisen som nå vil bli tilbudt.

All nødvendig informasjon rundt priser, løsning samt selskapet Smartly, vil bli distribuert via epost og på vår hjemmeside om kun kort tid.

Hilsen

Styret i Engebrets Promenade