15 mai 2019

NB! Hensetting av ting i fellesarealer

Viktig for trivsel og rømningsveier

Til alle beboere i Engebrets Promenade

Etter observasjon av hensatte ting i fellesareal som ganger, i tilknytning til boder samt i garasjen ønsker styret å minne om husordensreglene:

"§ 4. Orden i fellesområdene:

Barnevogner, sportsutstyr, leker og private gjenstander skal ikke hensettes i oppganger, portrom, fellesarealer og lekeområder."

Hensetting av ting svekker brannsikkerheten i sameiet og er således uakseptabelt. 

Styret oppfordrer alle til å kvitte seg med ting de ikke trenger på annen måte enn å la det stå til sjenanse eller fare for andre.

Samtidig vil vi minne om å ikke hensette ting som ikke hører hjemme på miljørommet. Resultatet er at vaktmestertjenesten fordyres, noe som vil påvirke felleskostnadene.