14 mai 2019

Møte med AF om avvik

Mer informasjon etter styremøte i juni

Det ble på årsmøtet informert om at AF-gruppen skulle stille på styremøtet som var 9. mai, og at styret skulle informere om saker de håndterte samt en tidslinjal. AF-gruppen hadde ikke anledning til møte 9. mai, og styret vil komme tilbake med informasjon etter neste styremøte i juni. Tormod Søbyskogen, som representerer tiltakshaver for byggesaken og eiere inntil vi overtok, vil være til stede da.

Relevant informasjon som kommer i mellomtiden blir å se i Styrets hjørne.