20 mar 2020

Miljørommet er stengt

... inntil videre

Grunnet stengte gjenvinningsstasjoner blir Miljørommet stengt frem til det blir mulig for sameiet å levere avfall.

Avfall som kunne vært levert i Miljørommet, må den enkelte håndtere selv.

Styret minner om at det ikke er anledning til å lagre avfall på balkong. Alle må frakte eget avfall til returpunkter i kommunen.

Alle nedkast kan fortsatt brukes.