16 des 2019

Justering av fellesutgifter

Endring fra 1. januar 2020

Styret har utarbeidet og besluttet budsjett for 2020 og det blir en økning i felleskostnadene med 1 % fra 1. januar 2020.

Etter at budsjettet ble besluttet har styret mottatt brev fra nye Lillestrøm kommune med endring i gebyr for vann og avløp:

"Alle som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp skal betale ett fast gebyr per boenhet som er registrert. I rådmannens budsjettforslag er fastgebyr per boenhet foreslått til 528 kr for vann og 713 kr for avløp" (se vedlagte brev).

Inklusive mva blir gebyret per seksjon i sameiet kr 1.551,-. Blir gebyret besluttet av kommunen blir det ny justering av felleskostandene fra 1. juli 2020 med en øning på 5 %.