31 mar 2019

Informasjon til seksjonseiere sendes elektronisk

Gi ditt samtykke til å motta informasjonen per e-post

Etter årsmøte 2019 vil all kommunikasjon fra styret bli distribuert elektronisk til seksjonseiere som har samtykket til det.

Sameiet benytter OBOS som forretningsfører og de distribuerer informasjon på vegne av styret.

I den sammenheng ber styret om at hver seksjonseier gir sitt samtykke til digital kommunikasjon fra OBOS. OBOS vil snarlig sende ut en SMS til hver seksjonseier som ikke har gitt sitt samtykke. Vennligst gi samtykke så snart som mulig når dere mottar SMS'en.