16 aug 2019

Informasjon fra Folkets Hus

Vi vet at mange av dere som bor i Engebrets Promenade har besøkt Folkets Hus i mange sammenhenger gjennom mange år og kjenner Folkets Hus som den institusjonen det er. Vi vet også at mange beboere ikke har hatt noen tilhørighet hverken til Folkets Hus eller Lillestrøm fra tidligere og vi ønsker å fortelle dere litt om historikken om dette kvartalet.


Folkets Hus Lillestrøm åpnet dørene sine i dette kvartalet, den 29. april 1915. 

Huset har alltid vært mulig å leie for lag, foreninger og privatpersoner for en rimelig penge, noe som dessverre har gått utover likviditeten og muligheten til å oppgradere det gamle huset til dagens krav og standarder for tilgjengelighet, brannvern og ventilasjon.
Det var derfor et stort behov for oppgradering, og eierne, som er fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i Lillestrøm, tok i 2012 kontakt med de øvrige grunneierne i kvartalet, Skedsmo Kommune og Olav Thon, med tanke på utvikling av våre eiendommer.
I 2014 ble hele kvartalet regulert til Forsamlingshus, Boliger, Kontor og Næringsvirksomhet.
For Folkets Hus sin del, skulle vi i bytte med tomta til det gamle huset få et splitter nytt, moderne bygg, som skulle være så godt lydisolert at beboerne i kvartalet ikke skulle bli berørt av det på en slik måte at det la noen begrensninger på åpningstidene til huset.

Etter noen oppstartsproblemer ved de første utleietilfellene i 2018 hvor vi fikk en del tilbakemeldinger om at musikk, da spesielt bassen, kunne høres av beboere, har vi nå ikke mottatt tilbakemeldinger på dette siden i fjor vår/ sommer.

I Sameiets husordensregler står følgende i §3 Hensyn til øvrige beboere:
Det skal være alminnelig ro mellom kl 23.00 og 07.00,  på fredager, lørdager og helligdager mellom kl. 24.00 og 07.00.
Det som skjer innenfor veggene til Folkets Hus skal ikke sjenere beboerne i Sameiet, noe vi altså ikke har fått noen tilbakemeldinger på at det gjør det siste året, så vi mener at vi overholder Sameiets husordensregler på dette punktet.

Når det gjelder det som skjer på utsiden av huset, altså at det beveger seg mennesker ut av dørene, f.eks når et selskap er slutt, er det lite vi får gjort noe med. Vi har allikevel inntrykk av at det svært sjelden har forekommet noe støy og bråk i denne forbindelse, da vi siden vi overtok det nye huset den 13. desember 2017, kun har mottatt tilbakemeldinger om støy fra utsiden ved tre tilfeller.
Det er også på sin plass å påpeke at området utenfor inngangen vår er et offentlig, kommunalt torg, og det er helt normalt at det beveger seg og oppholder seg mennesker her, som ellers i Lillestrøm sentrum. 
Det er politiets oppgave å sørge for ro og orden her, som i Lillestrøm forøvrig.

I våre leieavtaler gis leietaker et ansvar for å påse at det ikke forekommer noen folkeansamlinger på utsiden av inngangsdørene. De gis også et ansvar om å rydde opp på utsiden og sørge for at det ikke parkeres biler i kvartalet.
Vi har fått tilbakemeldinger om at rydding og parkering ikke følges opp på en god nok måte, slik at vi nylig har gjort noen tiltak for å bedre dette.

Vi har et stort ønske om at Folkets Hus skal kunne leve videre her i minst 100 år til.
For å få til dette skal vi selvsagt gjøre vårt for å sørge for et godt naboskap. Men vi føler også at det er viktig å informere og å minne beboerne om husets historie i Lillestrøm og i dette kvartalet, og det faktum at alle de som har kjøpt leilighet i dette sameiet skal ha vært kjent med forsamlingshusets beliggenhet midt i kvartalet.Folkets Hus Lillestrøm