15 mai 2019

Feil eller mangler i egen seksjon

Hva kan styret bidra med

Styret mottar henvendelser om forhold som omhandler den enkelte eierseksjon. I den forbindelse må den enkelte eier henvende seg til AF-gruppen gjennom InAttika og føre saken videre der. 

Leietakere må henvende seg til sin eier slik at saksgangen blir korrekt.

Styret har ikke myndighet til å føre saken for seksjonseier, men kan støtte eier gjennom å purre på AF på generelt grunnlag. Hvis den enkelte eier ikke kommer igjennom til AF-gruppen kan et alternativ være å bruke advokat.

Vi mottar gjerne kopi av innmeldte saker i InAttika, slik at det kan holdes en viss oversikt over saker som drar ut i tid eller som er felles for mange eiere. Epostadressen til styret er engebretspromenade@styrerommet.net.