11 nov 2018

Fagerborg hotell - nybygg

Styret har mottatt nabovarsel

Nabovarsel med tegninger over fasader for byggene som skal settes opp på kvartalet Fagerborg hotell er mottatt uke 45. Høyde på byggene blir som for Kvartal 33 og våre bygg - 8 etasjer.  Det blir torg tilsvarende Lundkvartalet og antall etasjer skal trappes ned mot Brøtergata og eksisterende bebyggelse.

Det blir leiligheter, næringslokaler og passasjer gjennom kvartalet tilsvarende Engebrets promenade.

Nedkjøring til garasje blir i Brøtergata, så trafikkmessig blir sameiet vårt lite berørt.

Byggestart er ikke angitt i det mottatte nabovarselet.