18 des 2019

Endring i Husordensreglene

Seksjonseier og beboers plikt ift brannforebyggende sikkerhet

Styret har vedtatt endringer i Husordenreglene ift plikten den enkelte seksjonseier og beboer har ift kontroll av brannpanel i egen oppgang.

Se endring i § 9 Brannforebyggende sikkerhet.